Odwiedź nas na  facebook.com/rts                 Masz pytania? Zadzwoń do nas:  91 461 55 77  lub napisz   biuro@rtsnarzedzia.pl

RTS Narzędzia Szczecin
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
×
 x 

Twój koszyk jest pusty

Wszystkie kategorie

RODO

Administrator danych:

 

P.H.U. RTS S.C. W.B. Stępniak

ul. Różowa 29/5

70-781 Szczecin

NIP: 955-20-66-757

REGON: 331394818

 

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na następujący adres: PHU RTS, ul. Gryfińska 82, 70-772 Szczecin.

 

Dane będą przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, uslug (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową/świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

 

Regulamin sklepu internetowego

rtsnarzedzia.pl§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towaru ze Sklepu;
 2. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie na własne potrzeby, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu rtsnarzedzia.pl;
 4. Sklep – sklep internetowy rtsnarzedzia.pl dostępny pod adresem: www.rtsnarzedzia.pl;
 5. Sprzedawca: Wiesław Stępniak i Barbara Stępniak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak z siedzibą w Szczecinie, ul. Różowa 29/5, 70-781 Szczecin, posiadającej numer NIP 955-20-66-757, numer REGON 812525487, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), telefon: +48 91 461 55 77, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 6. Towar / Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem infolinii: +48 91 4615577.

 

§ 2

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja.

 2. Klient chcący w pełni korzystać ze Sklepu musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez Sklep za pomocą identyfikatora ID i hasła. Podane w wyniku rejestracji dane, w szczególności hasło klienta oraz jego identyfikator ID stanowić powinny tajemnicę Klienta i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się, w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie, jego identyfikatorem ID lub hasłem wynikające z udostępnienia przez Klienta tych danych osobom trzecim lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia.

 3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

 4. Rejestrując konto w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych Sprzedawcy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.

 5. Ochrona danych osobowych Klienta podawanych podczas rejestracji w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 

 

§ 3

ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedaż Towarów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów jest prawo polskie.

 4. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Zamówienie". Klient po zakończeniu procesu wysyłania zamówienia otrzyma potwierdzenie, na podany adres e-mail, tzw. potwierdzenie zamówienia oraz fakturę pro-forma, w której podane ceny za Towary będą stanowiły ofertę handlową. Z chwilą otrzymania faktury pro-forma zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 5. Klient powinien podać (dobrowolnie) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

 6. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem Towaru, którego zakupu chce dokonać.

 7. Z uwagi na oferowanie przez Sklep zróżnicowanego asortymentu Klient winien dokładnie zapoznać się z przedstawioną specyfikacją rodzaju Towaru i zasięgnąć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, u Sprzedawcy informacji o konkretnym Towarze i jego właściwościach.

 8. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, na których obrazy i kolory mogą różnić się +/-15% od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystkę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić wynikają z powodów technicznych.

 9. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wskazana jest, w trakcie procesu składania zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.

 10. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, spośród następujących sposobów rozliczenia:

a. płatność w sklepie przy odbiorze Towaru,
b. przesyłka za pobraniem,
c. przelew bankowy,
d. systemy ratalne i leasingowe.
 1. Ewentualne dodatkowe koszty płatności uwidocznione są bezpośrednio w trakcie procesu zamawiania Towaru.

 2. Firma P.H.U. RTS S.C. wystawia paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta) na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 3. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 4. Klient może w każdej chwili, nie później jednak niż do momentu dokonania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, dokonać zmiany w zamówieniu lub też wycofać zamówienie informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.H.U. RTS S.C. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 6. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

 7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

   

 

§ 4

DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami.

 2. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną. Istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 3. Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu, które ponosi Kupujący, wg informacji wskazanych w trakcie przechodzenia procedury składania zamówienia i wg wyboru dokonanego przez Klienta.

 4. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

 5. Informację o koszcie i terminie dostawy Sprzedawca prześle Kupującemu w mailu potwierdzającym zamówienie.

 6. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy podmiotu dostarczającego przesyłkę z Towarem.

 7. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 8. Towar wysyłany z Polski do innego kraju, może podlegać dodatkowo opłatom importowym, nakładanym przez kraj odbiorcy. W związku z powyższym ciężar ponoszenia dodatkowych kosztów (cła, opłaty importowe itp.) jest wliczony w koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.

 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.

 10. Sprzedawca zaleca, aby sprawdzić dostarczony Towar w obecności przewoźnika (kuriera), a w razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie transportu, aby spisać stosowny protokół w obecności Kuriera. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń przesyłki, u podmiotu świadczącego usługi transportowe.

 11. Koszty dostawy są uzależnione od formy płatności jak również od wartości zamówienia.

 12. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób określany podczas zamówienia.

 

 

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1. Na zasadach określonych w ustawie wskazanej w § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Klient będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. i 6, odstąpienia od umowy zakupionych Towarów:

I. jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
II. w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;
III. w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami ust.1, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli osoby upoważnionej do odbioru nie wskazano, zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak, ul. Gryfińska 82, 70-772 Szczecin.

 5. Konsument, który odstąpił od umowy, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 (Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę Towaru).

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
II. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
III. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
IV. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
V. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§ 6

REKLAMACJE

 

W razie wystąpienia wad uprawniających Klienta do składania reklamacji, czy to w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (rękojmię) czy w oparciu o udzieloną przez Sprzedawcę gwarancję, Klient winien przesłać reklamowany Towaru na adres Sprzedawcy ( P.H.U. RTS S.C W.B. Stępniak, ul. Gryfińska 82, 70-772 Szczecin) z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu, a jeśli sporządzenie takiej kserokopii nie jest możliwe lub Klient nie ma woli jej przekazania, z podaniem daty i nr paragonu lub faktury VAT potwierdzających zakup Towaru.§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sprzedawca winien w terminie 14 dni od zgłoszenia roszczeń przez Konsumenta ustosunkować się do jego żądań. Jeśli tego nie zrobił uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

 5. W przypadku Konsumenta, gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona, do 1 roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 6. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu bądź na adres e-mail: sklep@rtsnarzedzia.pl.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 9. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie przez przeszkolonego pracownika, a w razie wątpliwości towar może zostać wysłany do serwisu celem dokładnych oględzin.

 10. W razie zgłoszenia zasadnych roszczeń przez Klienta, ich realizacja przez Sprzedawcę winna nastąpić w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Towary – w zakresie określonym w niniejszym paragrafie – pod warunkiem, że udzielenie gwarancji zostało wskazane w opisie Towaru. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta zostanie dołączony dokument gwarancyjny (w szczególności karta gwarancyjna) Producenta, który wskazuje warunki udzielonej przez Producenta gwarancji.

 2. Jeżeli w opisie Towaru nie wskazano innego terminu, gwarancja zostaje udzielona na okres 1 roku od daty zakupu Towaru.

 3. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę na terytorium RP.

 4. Gwarancją nie są objęte Towary, które są podatne na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: narzędzia skrawające, materiały ścierne.

 5. Jeżeli Towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta warunki gwarancji sprzedawcy podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę. Jeżeli co innego nie wynika z karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedawcę i dołączonej do Towaru w ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się w razie wystąpienia wady do jej usunięcia poprzez naprawę Towaru.

 6. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 7. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji powoduje również dokonanie przez Klienta nieautoryzowanych napraw.

 8. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady Towaru, zostaną one usunięte bezpłatnie na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, nie później niż w terminie czternastu dni.

 9. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, próba samodzielnej naprawy Towaru przez Klienta, lub przekazanie Towaru do punktu naprawy nieuzgodnionego ze Sprzedawcą, powoduje unieważnienie gwarancji.

 10. W celu wykonania uprawnień z gwarancji należy przedstawić kartę gwarancyjną (chyba że nie została ona wydana Klientowi) oraz dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT) w celu weryfikacji daty zakupu i osoby uprawnionej z gwarancji. Klient może również wypełnić formularz gwarancji dostępny u Sprzedawcy. Zgłaszając uprawnienia wynikające z gwarancji należy wskazać na czym polega wada Towaru.

 11. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny, czyli zawierać elementy dostarczone pierwotnie przez Sprzedawcę wraz z zakupionym Towarem.

 12. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do siedziby Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Koszt transportu towaru do serwisu pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej.

 13. W sytuacji, gdy w ramach procedury reklamacyjnej niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ewentualnie jego wymiana, Klientowi zostanie zwrócona cena Towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Jeśli korygowana będzie faktura VAT, konieczne jest odesłanie podpisanej przez Klienta korekty faktury VAT. Należna Klientowi kwota zostanie przesłana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odesłania podpisanej korekty faktury VAT. Klient obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedawcy podpisany dokument faktury korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego nastąpiła zapłata za zakupiony towar bądź na inne podane przez Klienta konto bankowe, bądź przekazem pocztowym.

 14. Sprzedawca nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy gwarancyjnej czy innego rodzaju naprawy.

 15. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują bezpośredniemu Nabywcy sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu na rzecz osoby trzeciej nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę, chyba że uprawniony z gwarancji powiadomił sprzedawcę o zamiarze zbycia Towaru, a Sprzedawca wyraził zgodę na przejście na nabywcę Towaru uprawnień z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.

 16. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 § 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

 2. Złożenie zamówienia przez sklep internetowy www.rtsnarzedzia.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu.

 3. Dane te są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia.

 5. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy,.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, poz. 683 ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1219 ze zm.),
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury składania zamówienia.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2020 roku.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.The template comming with huge selection of icons you can easy use in your content. Thanks to the FontAwesome icons support you can rich your text to make it more outstanding and attractive for your visitors. 

Available Icons

 1. New icons
 2. Web Application Icons
 3. Accessibility Icons
 4. Hand Icons
 5. Transportation Icons
 6. Gender Icons
 7. File Type Icons
 8. Spinner Icons
 9. Form Control Icons
 10. Payment Icons
 11. Chart Icons
 12. Currency Icons
 13. Text Editor Icons
 14. Directional Icons
 15. Video Player Icons
 16. Brand Icons
 17. Medical Icons
 18. Stroke Icons 7

How to use icons

 1. Basic Usage
 2. Larger Icons
 3. Fixed Width Icons
 4. Animated Icons
 5. Rotated & Flipped

 

address-book
address-book-o
address-card
address-card-o
bandcamp
bath
bathtub
drivers-license
drivers-license-o
eercast
envelope-open
envelope-open-o
etsy
free-code-camp
grav
handshake-o
id-badge
id-card
id-card-o
imdb
linode
meetup
microchip
podcast
quora
ravelry
s15
shower
snowflake-o
superpowers
telegram
thermometer
thermometer-0
thermometer-1
thermometer-2
thermometer-3
thermometer-4
thermometer-empty
thermometer-full
thermometer-half
thermometer-quarter
thermometer-three-quarters
times-rectangle
times-rectangle-o
user-circle
user-circle-o
user-o
vcard
vcard-o
window-close
window-close-o
window-maximize
window-minimize
window-restore
wpexplorer

 

   adjust
   american-sign-language-interpreting
   anchor
   archive
   area-chart
   arrows
   arrows-h
   arrows-v
   asl-interpreting
   assistive-listening-systems
   asterisk
   at
   audio-description
   automobile
   balance-scale
   ban
   bank
   bar-chart
   bar-chart-o
   barcode
   bars
   battery-0
   battery-1
   battery-2
   battery-3
   battery-4
   battery-empty
   battery-full
   battery-half
   battery-quarter
   battery-three-quarters
   bed
   beer
   bell
   bell-o
   bell-slash
   bell-slash-o
   bicycle
   binoculars
   birthday-cake
   blind
   bluetooth
   bluetooth-b
   bolt
   bomb
   book
   bookmark
   bookmark-o
   braille
   briefcase
   bug
   building
   building-o
   bullhorn
   bullseye
   bus
   cab
   calculator
   calendar
   calendar-check-o
   calendar-minus-o
   calendar-o
   calendar-plus-o
   calendar-times-o
   camera
   camera-retro
   car
   caret-square-o-down
   caret-square-o-left
   caret-square-o-right
   caret-square-o-up
   cart-arrow-down
   cart-plus
   cc
   certificate
   check
   check-circle
   check-circle-o
   check-square
   check-square-o
   child
   circle
   circle-o
   circle-o-notch
   circle-thin
   clock-o
   clone
   close
   cloud
   cloud-download
   cloud-upload
   code
   code-fork
   coffee
   cog
   cogs
   comment
   comment-o
   commenting
   commenting-o
   comments
   comments-o
   compass
   copyright
   creative-commons
   credit-card
   credit-card-alt
   crop
   crosshairs
   cube
   cubes
   cutlery
   dashboard
   database
   deaf
   deafness
   desktop
   diamond
   dot-circle-o
   download
   edit
   ellipsis-h
   ellipsis-v
   envelope
   envelope-o
   envelope-square
   eraser
   exchange
   exclamation
   exclamation-circle
   exclamation-triangle
   external-link
   external-link-square
   eye
   eye-slash
   eyedropper
   fax
   feed
   female
   fighter-jet
   file-archive-o
   file-audio-o
   file-code-o
   file-excel-o
   file-image-o
   file-movie-o
   file-pdf-o
   file-photo-o
   file-picture-o
   file-powerpoint-o
   file-sound-o
   file-video-o
   file-word-o
   file-zip-o
   film
   filter
   fire
   fire-extinguisher
   flag
   flag-checkered
   flag-o
   flash
   flask
   folder
   folder-o
   folder-open
   folder-open-o
   frown-o
   futbol-o
   gamepad
   gavel
   gear
   gears
   gift
   glass
   globe
   graduation-cap
   group
   hand-grab-o
   hand-lizard-o
   hand-paper-o
   hand-peace-o
   hand-pointer-o
   hand-rock-o
   hand-scissors-o
   hand-spock-o
   hand-stop-o
   hard-of-hearing
   hashtag
   hdd-o
   headphones
   heart
   heart-o
   heartbeat
   history
   home
   hotel
   hourglass
   hourglass-1
   hourglass-2
   hourglass-3
   hourglass-end
   hourglass-half
   hourglass-o
   hourglass-start
   i-cursor
   image
   inbox
   industry
   info
   info-circle
   institution
   key
   keyboard-o
   language
   laptop
   leaf
   legal
   lemon-o
   level-down
   level-up
   life-bouy
   life-buoy
   life-ring
   life-saver
   lightbulb-o
   line-chart
   location-arrow
   lock
   low-vision
   magic
   magnet
   mail-forward
   mail-reply
   mail-reply-all
   male
   map
   map-marker
   map-o
   map-pin
   map-signs
   meh-o
   microphone
   microphone-slash
   minus
   minus-circle
   minus-square
   minus-square-o
   mobile
   mobile-phone
   money
   moon-o
   mortar-board
   motorcycle
   mouse-pointer
   music
   navicon
   newspaper-o
   object-group
   object-ungroup
   paint-brush
   paper-plane
   paper-plane-o
   paw
   pencil
   pencil-square
   pencil-square-o
   percent
   phone
   phone-square
   photo
   picture-o
   pie-chart
   plane
   plug
   plus
   plus-circle
   plus-square
   plus-square-o
   power-off
   print
   puzzle-piece
   qrcode
   question
   question-circle
   question-circle-o
   quote-left
   quote-right
   random
   recycle
   refresh
   registered
   remove
   reorder
   reply
   reply-all
   retweet
   road
   rocket
   rss
   rss-square
   search
   search-minus
   search-plus
   send
   send-o
   server
   share
   share-alt
   share-alt-square
   share-square
   share-square-o
   shield
   ship
   shopping-bag
   shopping-basket
   shopping-cart
 sign-in
   sign-language
   sign-out
   signal
   signing
   sitemap
   sliders
   smile-o
   soccer-ball-o
   sort
   sort-alpha-asc
   sort-alpha-desc
   sort-amount-asc
   sort-amount-desc
   sort-asc
   sort-desc
   sort-down
   sort-numeric-asc
   sort-numeric-desc
   sort-up
   space-shuttle
   spinner
   spoon
   square
   square-o
   star
   star-half
   star-half-empty
   star-half-full
   star-half-o
   star-o
   sticky-note
   sticky-note-o
   street-view
   suitcase
   sun-o
   support
   tablet
   tachometer
   tag
   tags
   tasks
   taxi
   television
   terminal
   thumb-tack
   thumbs-down
   thumbs-o-down
   thumbs-o-up
   thumbs-up
   ticket
   times
   times-circle
   times-circle-o
   tint
   toggle-down
   toggle-left
   toggle-off
   toggle-on
   toggle-right
   toggle-up
   trademark
   trash
   trash-o
   tree
   trophy
   truck
   tty
   tv
   umbrella
   universal-access
   university
   unlock
   unlock-alt
   unsorted
   upload
   user
   user-plus
   user-secret
   user-times
   users
   video-camera
   volume-control-phone
   volume-down
   volume-off
   volume-up
   warning
   wheelchair
   wheelchair-alt
   wifi
   wrench

 

   american-sign-language-interpreting
   asl-interpreting
   assistive-listening-systems
   audio-description
   blind
   braille
   cc
   deaf
   deafness
   hard-of-hearing
   low-vision
   question-circle-o
   sign-language
   signing
   tty
   universal-access
   volume-control-phone
   wheelchair
   wheelchair-alt

 

   hand-grab-o
   hand-lizard-o
   hand-o-down
   hand-o-left
   hand-o-right
   hand-o-up
   hand-paper-o
   hand-peace-o
   hand-pointer-o
   hand-rock-o
   hand-scissors-o
   hand-spock-o
   hand-stop-o
   thumbs-down
   thumbs-o-down
   thumbs-o-up
   thumbs-up

 

   ambulance
   automobile
   bicycle
   bus
   cab
   car
   fighter-jet
   motorcycle
   plane
   rocket
   ship
   space-shuttle
   subway
   taxi
   train
   truck
   wheelchair
   wheelchair-alt

 

   genderless
   intersex
   mars
   mars-double
   mars-stroke
   mars-stroke-h
   mars-stroke-v
   mercury
   neuter
   transgender
   transgender-alt
   venus
   venus-double
   venus-mars

 

   file
   file-archive-o
   file-audio-o
   file-code-o
   file-excel-o
   file-image-o
   file-movie-o
   file-o
   file-pdf-o
   file-photo-o
   file-picture-o
   file-powerpoint-o
   file-sound-o
   file-text
   file-text-o
   file-video-o
   file-word-o
   file-zip-o

 

   circle-o-notch
   cog
   gear
   refresh
   spinner

 

   check-square
   check-square-o
   circle
   circle-o
   dot-circle-o
   minus-square
   minus-square-o
   plus-square
   plus-square-o
   square
   square-o

 

   cc-amex
   cc-diners-club
   cc-discover
   cc-jcb
   cc-mastercard
   cc-paypal
   cc-stripe
   cc-visa
   credit-card
   credit-card-alt
   google-wallet
   paypal

 

   area-chart
   bar-chart
   bar-chart-o
   line-chart
   pie-chart

 

   bitcoin
   btc
   cny
   dollar
   eur
   euro
   gbp
   gg
   gg-circle
   ils
   inr
   jpy
   krw
   money
   rmb
   rouble
   rub
   ruble
   rupee
   shekel
   sheqel
   try
   turkish-lira
   usd
   won
   yen

 

   align-center
   align-justify
   align-left
   align-right
   bold
   chain
   chain-broken
   clipboard
   columns
   copy
   cut
   dedent
   eraser
   file
   file-o
   file-text
   file-text-o
   files-o
   floppy-o
   font
   header
   indent
   italic
   link
   list
   list-alt
   list-ol
   list-ul
   outdent
   paperclip
   paragraph
   paste
   repeat
   rotate-left
   rotate-right
   save
   scissors
   strikethrough
   subscript
   superscript
   table
   text-height
   text-width
   th
   th-large
   th-list
   underline
   undo
   unlink

 

   angle-double-down
   angle-double-left
   angle-double-right
   angle-double-up
   angle-down
   angle-left
   angle-right
   angle-up
   arrow-circle-down
   arrow-circle-left
   arrow-circle-o-down
   arrow-circle-o-left
   arrow-circle-o-right
   arrow-circle-o-up
   arrow-circle-right
   arrow-circle-up
   arrow-down
   arrow-left
   arrow-right
   arrow-up
   arrows
   arrows-alt
   arrows-h
   arrows-v
   caret-down
   caret-left
   caret-right
   caret-square-o-down
   caret-square-o-left
   caret-square-o-right
   caret-square-o-up
   caret-up
   chevron-circle-down
   chevron-circle-left
   chevron-circle-right
   chevron-circle-up
   chevron-down
   chevron-left
   chevron-right
   chevron-up
   exchange
   hand-o-down
   hand-o-left
   hand-o-right
   hand-o-up
   long-arrow-down
   long-arrow-left
   long-arrow-right
   long-arrow-up
   toggle-down
   toggle-left
   toggle-right
   toggle-up

 

   arrows-alt
   backward
   compress
   eject
   expand
   fast-backward
   fast-forward
   forward
   pause
   pause-circle
   pause-circle-o
   play
   play-circle
   play-circle-o
   random
   step-backward
   step-forward
   stop
   stop-circle
   stop-circle-o
   youtube-play

 

   500px
   adn
   amazon
   android
   angellist
   apple
   behance
   behance-square
   bitbucket
   bitbucket-square
   bitcoin
   black-tie
   bluetooth
   bluetooth-b
   btc
   buysellads
   cc-amex
   cc-diners-club
   cc-discover
   cc-jcb
   cc-mastercard
   cc-paypal
   cc-stripe
   cc-visa
   chrome
   codepen
   codiepie
   connectdevelop
   contao
   css3
   dashcube
   delicious
   deviantart
   digg
   dribbble
   dropbox
   drupal
   edge
   empire
   envira
   expeditedssl
   fa
   facebook
   facebook-f
   facebook-official
   facebook-square
   firefox
   first-order
   flickr
   font-awesome
   fonticons
   fort-awesome
   forumbee
   foursquare
   ge
   get-pocket
   gg
   gg-circle
   git
   git-square
   github
   github-alt
   github-square
   gitlab
   gittip
   glide
   glide-g
   google
   google-plus
   google-plus-circle
   google-plus-official
   google-plus-square
   google-wallet
   gratipay
   hacker-news
   houzz
   html5
   instagram
   internet-explorer
   ioxhost
   joomla
   jsfiddle
   lastfm
   lastfm-square
   leanpub
   linkedin
   linkedin-square
   linux
   maxcdn
   meanpath
   medium
   mixcloud
   modx
   odnoklassniki
   odnoklassniki-square
   opencart
   openid
   opera
   optin-monster
   pagelines
   paypal
   pied-piper
   pied-piper-alt
   pied-piper-pp
   pinterest
   pinterest-p
   pinterest-square
   product-hunt
   qq
   ra
   rebel
   reddit
   reddit-alien
   reddit-square
   renren
   resistance
   safari
   scribd
   sellsy
   share-alt
   share-alt-square
   shirtsinbulk
   simplybuilt
   skyatlas
   skype
   slack
   slideshare
   snapchat
   snapchat-ghost
   snapchat-square
   soundcloud
   spotify
   stack-exchange
   stack-overflow
   steam
   steam-square
   stumbleupon
   stumbleupon-circle
   tencent-weibo
   themeisle
   trello
   tripadvisor
   tumblr
   tumblr-square
   twitch
   twitter
   twitter-square
   usb
   viacoin
   viadeo
   viadeo-square
   vimeo
   vimeo-square
   vine
   vk
   wechat
   weibo
   weixin
   whatsapp
   wikipedia-w
   windows
   wordpress
   wpbeginner
   wpforms
   xing
   xing-square
   y-combinator
   y-combinator-square
   yahoo
   yc
   yc-square
   yelp
   yoast
   youtube
   youtube-play
   youtube-square

 

   ambulance
   h-square
   heart
   heart-o
   heartbeat
   hospital-o
   medkit
   plus-square
   stethoscope
   user-md
   wheelchair
   wheelchair-alt


Stroke Icons 7

 
pe-7s-album
 
pe-7s-arc
 
pe-7s-back-2
 
pe-7s-bandaid
 
pe-7s-car
 
pe-7s-diamond
 
pe-7s-door-lock
 
pe-7s-eyedropper
 
pe-7s-female
 
pe-7s-gym
 
pe-7s-hammer
 
pe-7s-headphones
 
pe-7s-helm
 
pe-7s-hourglass
 
pe-7s-leaf
 
pe-7s-magic-wand
 
pe-7s-male
 
pe-7s-map-2
 
pe-7s-next-2
 
pe-7s-paint-bucket
 
pe-7s-pendrive
 
pe-7s-photo
 
pe-7s-piggy
 
pe-7s-plugin
 
pe-7s-refresh-2
 
pe-7s-rocket
 
pe-7s-settings
 
pe-7s-shield
 
pe-7s-smile
 
pe-7s-usb
 
pe-7s-vector
 
pe-7s-wine
 
pe-7s-cloud-upload
 
pe-7s-cash
 
pe-7s-close
 
pe-7s-bluetooth
 
pe-7s-cloud-download
 
pe-7s-way
 
pe-7s-close-circle
 
pe-7s-id
 
pe-7s-angle-up
 
pe-7s-wristwatch
 
pe-7s-angle-up-circle
 
pe-7s-world
 
pe-7s-angle-right
 
pe-7s-volume
 
pe-7s-angle-right-circle
 
pe-7s-users
 
pe-7s-angle-left
 
pe-7s-user-female
 
pe-7s-angle-left-circle
 
pe-7s-up-arrow
 
pe-7s-angle-down
 
pe-7s-switch
 
pe-7s-angle-down-circle
 
pe-7s-scissors
 
pe-7s-wallet
 
pe-7s-safe
 
pe-7s-volume2
 
pe-7s-volume1
 
pe-7s-voicemail
 
pe-7s-video
 
pe-7s-user
 
pe-7s-upload
 
pe-7s-unlock
 
pe-7s-umbrella
 
pe-7s-trash
 
pe-7s-tools
 
pe-7s-timer
 
pe-7s-ticket
 
pe-7s-target
 
pe-7s-sun
 
pe-7s-study
 
pe-7s-stopwatch
 
pe-7s-star
 
pe-7s-speaker
 
pe-7s-signal
 
pe-7s-shuffle
 
pe-7s-shopbag
 
pe-7s-share
 
pe-7s-server
 
pe-7s-search
 
pe-7s-film
 
pe-7s-science
 
pe-7s-disk
 
pe-7s-ribbon
 
pe-7s-repeat
 
pe-7s-refresh
 
pe-7s-add-user
 
pe-7s-refresh-cloud
 
pe-7s-paperclip
 
pe-7s-radio
 
pe-7s-note2
 
pe-7s-print
 
pe-7s-network
 
pe-7s-prev
 
pe-7s-mute
 
pe-7s-power
 
pe-7s-medal
 
pe-7s-portfolio
 
pe-7s-like2
 
pe-7s-plus
 
pe-7s-left-arrow
 
pe-7s-play
 
pe-7s-key
 
pe-7s-plane
 
pe-7s-joy
 
pe-7s-photo-gallery
 
pe-7s-pin
 
pe-7s-phone
 
pe-7s-plug
 
pe-7s-pen
 
pe-7s-right-arrow
 
pe-7s-paper-plane
 
pe-7s-delete-user
 
pe-7s-paint
 
pe-7s-bottom-arrow
 
pe-7s-notebook
 
pe-7s-note
 
pe-7s-next
 
pe-7s-news-paper
 
pe-7s-musiclist
 
pe-7s-music
 
pe-7s-mouse
 
pe-7s-more
 
pe-7s-moon
 
pe-7s-monitor
 
pe-7s-micro
 
pe-7s-menu
 
pe-7s-map
 
pe-7s-map-marker
 
pe-7s-mail
 
pe-7s-mail-open
 
pe-7s-mail-open-file
 
pe-7s-magnet
 
pe-7s-loop
 
pe-7s-look
 
pe-7s-lock
 
pe-7s-lintern
 
pe-7s-link
 
pe-7s-like
 
pe-7s-light
 
pe-7s-less
 
pe-7s-keypad
 
pe-7s-junk
 
pe-7s-info
 
pe-7s-home
 
pe-7s-help2
 
pe-7s-help1
 
pe-7s-graph3
 
pe-7s-graph2
 
pe-7s-graph1
 
pe-7s-graph
 
pe-7s-global
 
pe-7s-gleam
 
pe-7s-glasses
 
pe-7s-gift
 
pe-7s-folder
 
pe-7s-flag
 
pe-7s-filter
 
pe-7s-file
 
pe-7s-expand1
 
pe-7s-exapnd2
 
pe-7s-edit
 
pe-7s-drop
 
pe-7s-drawer
 
pe-7s-download
 
pe-7s-display2
 
pe-7s-display1
 
pe-7s-diskette
 
pe-7s-date
 
pe-7s-cup
 
pe-7s-culture
 
pe-7s-crop
 
pe-7s-credit
 
pe-7s-copy-file
 
pe-7s-config
 
pe-7s-compass
 
pe-7s-comment
 
pe-7s-coffee
 
pe-7s-cloud
 
pe-7s-clock
 
pe-7s-check
 
pe-7s-chat
 
pe-7s-cart
 
pe-7s-camera
 
pe-7s-call
 
pe-7s-calculator
 
pe-7s-browser
 
pe-7s-box2
 
pe-7s-box1
 
pe-7s-bookmarks
 
pe-7s-bicycle
 
pe-7s-bell
 
pe-7s-battery
 
pe-7s-ball
 
pe-7s-back
 
pe-7s-attention
 
pe-7s-anchor
 
pe-7s-albums
 
pe-7s-alarm
 
pe-7s-airplay

 

 

How To Use Icons

Here you can find all informations necessary to allow you to put an icons into your content. To find out more about FontAwesome visit http://fontawesome.io/.

 

Basic Usage

 Example: basic icon fa-camera-retro

You can place Font Awesome icons just about anywhere using the CSS Prefix fa and the icon's name. Font Awesome is designed to be used with inline elements (we like the <i> tag for brevity, but using a <span> is more semantically correct).

<i class="fa fa-camera-retro"></i> fa-camera-retro

Note: TinyMCE by default removes an empty tags so, when you put an icon code and save your icon will be removed. To prevent it go to Extensions Plugins and open Editor - TinyMCE. Find Extended Valid Elements field and type i[*] and click Save.

  fa-lg

  fa-2x

  fa-3x

  fa-4x

  fa-5x

To increase icon sizes relative to their container, use the fa-lg (33% increase), fa-2x, fa-3x, fa-4x, or fa-5x classes.

<i class="fa fa-camera-retro fa-lg"></i> fa-lg
<i class="fa fa-camera-retro fa-2x"></i> fa-2x
<i class="fa fa-camera-retro fa-3x"></i> fa-3x
<i class="fa fa-camera-retro fa-4x"></i> fa-4x
<i class="fa fa-camera-retro fa-5x"></i> fa-5x

Use fa-fw to set icons at a fixed width. Great to use when different icon widths throw off alignment. Especially useful in things like nav lists & list groups.

<a class= href="#"><i class="fa fa-home fa-fw" aria-hidden="true"></i>&nbsp; Home</a>

Loading example (with fa-spinner icon) Loading (with fa-circle-o-notch icon) Loading example (with fa-refresh icon) Loading example (with fa-cog icon) Loading example (with fa-spinner icon)

Use the fa-spin class to get any icon to rotate, and use fa-pulse to have it rotate with 8 steps. Works well with fa-spinner, fa-refresh, and fa-cog.

<i class="fa fa-spinner fa-spin fa-3x fa-fw"></i>
<span class="sr-only">Loading...</span>

<i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin fa-3x fa-fw"></i>
<span class="sr-only">Loading...</span>

<i class="fa fa-refresh fa-spin fa-3x fa-fw"></i>
<span class="sr-only">Loading...</span>

<i class="fa fa-cog fa-spin fa-3x fa-fw"></i>
<span class="sr-only">Loading...</span>

<i class="fa fa-spinner fa-pulse fa-3x fa-fw"></i>
<span class="sr-only">Loading...</span>

Note: CSS3 animations aren't supported in IE8 - IE9.

  normal
  fa-rotate-90
  fa-rotate-180
  fa-rotate-270
  fa-flip-horizontal
  fa-flip-vertical

To arbitrarily rotate and flip icons, use the fa-rotate-* and fa-flip-* classes.

<i class="fa fa-shield"></i> normal<br>
<i class="fa fa-shield fa-rotate-90"></i> fa-rotate-90<br>
<i class="fa fa-shield fa-rotate-180"></i> fa-rotate-180<br>
<i class="fa fa-shield fa-rotate-270"></i> fa-rotate-270<br>
<i class="fa fa-shield fa-flip-horizontal"></i> fa-flip-horizontal<br>
<i class="fa fa-shield fa-flip-vertical"></i> fa-flip-vertical

The template comming with built-in parallax script for background images. You can use parallax for backgrounds of whole sections which handling the modules positions. These backgrounds and parallax options can be managed in the template settings area. Also, the template comming with the custom module style which allows to use a parallax for module background.

An example of section parallax background can be seen above and here is an example of module with parallax background:

Parallax Module

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

This sample use following module class suffix: _style7 custom-color4

All these elements are just for demo purpose. You can achieve these styles by using a normal HTML editor and TinyMCE (WYSIWYG editor and HTML mode).

 

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Body copy

Bootstrap’s global default font-size is 13px, with a line-height of 19px. However you can set up your own font size value in the template settings area. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>

Emphasis

Make use of HTML’s default emphasis tags with lightweight styles.

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

Bold

For emphasizing a snippet of text with a heavier font-weight.

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

Italics

For emphasizing a snippet of text with italics.

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

Heads up! Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.


Abbreviations

Stylized implemenation of HTML’s <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="HyperText Markup Language" class="initialism">HTML</abbr>

Addresses

Present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

<address>
 <strong>Template Developer, Inc.</strong><br>
 123 Some Nice Ave, Suite 123<br>
 San Francisco, CA 98765<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>

<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.</a>
</address>

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockquote

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title

<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>

 

Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

A list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Heads up!
Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.


 

Inline

Wrap inline snippets of code with <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
	For example, <code><section></code> should be wrapped as inline.

Basic block

Use <pre> for multiple lines of code. Be sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<p>Sample text here...</p>
<pre>
 &lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;
</pre>

Heads up! Be sure to keep code within <pre> tags as close to the left as possible; it will render all tabs.

You may optionally add the .pre-scrollable class which will set a max-height of 350px and provide a y-axis scrollbar.


 

Add classes to an <img> element to easily style images in any project.

<img src="/..." class="img-rounded">
<img src="/..." class="img-circle">
<img src="/..." class="img-polaroid">

Heads up! .img-rounded and .img-circle do not work in IE7-8 due to lack of border-radius support.

Podkategorie

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Components are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Modules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

Content modules display article and other information from the content component.

User modules interact with the user system, allowing users to login, show who is logged-in, and showing the most recently registered users.

These modules display information from components other than content and user. These include weblinks, news feeds and the media manager.

Utility modules provide useful functionality such as search, syndication and statistics.

Navigation modules help your visitors move through your site and find what they need.

Menus provide your site with structure and help your visitors navigate your site. Although they are all based on the same menu module, the variety of ways menus are used in the sample data show how flexible this module is.

A menu can range from extremely simple (for example the top menu or the menu for the Australian Parks sample site) to extremely complex (for example the About Joomla! menu with its many levels). They can also be used for other types of presentation such as the site map linked from the "This Site" menu.

Breadcrumbs provide users with information about where they are in a site.

Templates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Plugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

Here is where I will blog all about the parks of Australia.

You can make a blog on your website by creating a category to write your blog posts in (this one is called Park Blog). Each blog post will be an article in that category. If you make a category blog menu link with 1 column it will look like this page, if you display the category description then this part is displayed.

To enhance your blog you may want to add extensions for comments, interacting with social network sites, tagging, and keeping in contact with your readers. You can also enable the syndication that is included in Joomla (in the Integration Options set Show Feed Link to Show and make sure to display the syndication module on the page).

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a user who is in the suppliers group.

Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page. That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

×

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Chętnie na nie odpowiemy.

 91 461 55 77     biuro@rtsnarzedzia.pl


GÓRA